Szkoła Pamięta
Niepodległa
BohaterON w Twojej Szkole
SP32 - ZASADY I FORMY KONTAKTU ZE SZKOŁĄ W CZASIE PANDEMII
  Rok szkolny 2020/2021  

Covid - zasady podczas pandemii w SP32
 

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023
» https://prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Regulamin przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu "Humaniści na start!" na lata 2021-2023
» https://humanisci.kujawsko-pomorskie.pl
 

Komunikat dla rodziców (300+)

» pobierz dokument «
 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 im. Amii Krajowej w Toruniu
dotyczący informacji związanych z rozpoczęciem
i organizacją roku szkolnego 2021/2022

» pobierz dokument «
 

Wytyczne Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 im. Amii Krajowej w Toruniu
z oddziałami przedszkolnymi w czasie epidemii,
tryb pełny stacjonarny od 1 września 2021r.

» pobierz dokument «
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 1911) sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (https://tcuw.torun.pl/bip,8.html)
 

Zmiany dotyczące szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu,
form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

» pobierz dokument «
 

POMÓŻ OŚWIATOWEJ PLACÓWCE TWOICH DZIECI
PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

Dyrektor w imieniu społeczności szkolnej,
dziękuje darczyńcom, którzy poprzez organizację pożytku publicznego
TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE
odpisali 1% podatku dla naszej szkoły.
 

 

Aplikacja ProteGO Safe - wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

» pobierz dokument «
 

Całodobowa, bezpłatna infolinia
dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli


liniadzieciom.pl
 

Nowe zasady przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Torunia

» pobierz dokument «
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
uprzejmie informuje, że sprawozdanie finansowe szkoły
zostało opublikowane na stronie internetowej
Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej
pod adresem: https://tcuw.torun.pl/bip,8.html
 

Uwaga Rodzice!

W związku z egzaminem ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna
przygotowała materiały, dla rodziców i uczniów, które przybliżą zakres wiedzy
i formę jej sprawdzenia oraz zasady organizacji egzaminu.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
 

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

» pobierz dokument «