Zasady przyznawania stypendium szkolnego
w roku szkolnym 2014/2015


www.torun.pl/pl/nauka/stypendium-szkolne-2014/2015
 

U W A G A !

Postępowanie uzupełniające do oddziału przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich odbędzie się od 21.07.2014r. do 25.07.2014r. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 - 15.00.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z minimalną liczba punktów uprawniającą do przyjęcia zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 29.07.2014r. do godz. 15.00.

Zakwalifikowane dziecko zostanie przyjęte do oddziału pięciolatków, jeżeli rodzic w terminie 30.07.2014r.-1.08.2014r. do godz. 15.00 złoży w sekretariacie szkoły formularz potwierdzający wolę przyjęcia dziecka.

W dniu 4.08.2014r. do godz. 15.00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
Violetta Rybicka
 

I Miejsce za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014, wręczona podczas Gali Laureatów 21 marca 2014.

21 LAUREATÓW I 2 FINALISTÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH, w tym:

Język polski - 2 laureatów, 1 finalista
Matematyka - 3 laureatów, 1 finalista
Przyroda - 16 laureatów


Uczniowie z toruńskich podstawówek nagrodzeni (http://www.tylkotorun.pl/...)

Sukces toruńskich szkół podstawowych (http://www.torun.pl/...)

Gale laureatów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/...)
 

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
SZKOŁĄ WSPÓŁPRACY


www.szkolawspolpracy.pl
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
NAGRODZENI NAUCZYCIELE, PRACOWNICY I UCZNIOWIE SP 32
2013/2014


Medal Komisji Edukacji Narodowej
Jolanta Gussmann

Medal złoty za Długoletnią Służbę
Maria Janus, Marzenna Obremska

Medal srebrny za Długoletnią Służbę
Małgorzata Szczucka

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Maria Janus, Bożena Rzemieniuk

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
Iwona Kwiatkowska, Beata Lewicka

Stypendium Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów
Marta OsenkowskaŚwięto Toruńskiej Edukacji (http://www.torun.pl/...)

Święto Edukacji (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/...)
 

TAK SIĘ ZMIENIA NASZA SZKOŁA
http://www.torun.pl/pl/cieplej-w-szkolach-i-przedszkolach
 

Raport z ewaluacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej.
Zachęcamy do zapoznania z wynikami i wnioskami.